автоматично

 • 121фолюш — люша, ч. Пр. Сукновальня; все зроблене з дерева; діє за водяним приводом, від млинського колеса. Овеча вовна спрядена і з іткана та окладена одна на одну називається книгою , автоматично посувається по столі, змочується водою, а молоти т. зв.… …

  Словник лемківскої говірки

 • 122автоматична система — автоматическая система automatic system automatisches System – сукупність керованого об’єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв. На відміну від автоматизованої системи керування, А.с. реалізує встановлені функції процеси… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 123вакуум-апарат — вакуум аппарат vacuo apparatus, vacuum pan *Vakuumapparat Vakuumgerät 1) Апарат, у якому випаровують розчини, сушать і фільтрують різні матеріали під тиском, нижчим від атмосферного. 2) Апарат, яким автоматично подають рідке паливо в карбюратор …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 124газоредукувальний пункт — газоредуцирующий пункт gas pressure reduction point (station) *Gasreduktionsstelle – комплекс пристроїв для зниження тиску газу, який відводиться з трубопроводу або ємності до різних об’єктів, і підтримування його на одному рівні. Г.п. бувають… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 125газорозподільна станція — газораспределительная станция gas distributing station *Gasverteilungsstation – сукупність устаткування і обладнання для розподілу газу і регулювання його тиску, а також додаткового очищення від механічних домішок, одоризації, захисту… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 126гідроавтомат — гидроавтомат hydraulic automaton *Hydroautomat – автоматично діючий пристрій, де водяний напір використовується для стиснення або розрідження повітря, а таке повітря – для піднімання води …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 127Гірнича справа — горное дело mining Bergbau галузь науки і техніки, що охоплює сукупність процесів видобування корисних копалин з надр або на поверхні Землі, а також їх попередньої обробки з метою використання в господарстві. При видобуванні твердих корисних… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 128елеватор — элеватор elevator Elevator, Becherwerk, Aufzug, Gestängeanheber, Silo – 1) Машина для безперервного переміщення вантажів у вертикальній або крутопохилій (понад 60о) до горизонту площині у ковшах, що закріплені з певним кроком на безкінечних… …

  Гірничий енциклопедичний словник